Träningsregler hos E-G

Ramverk – för en meningsfull träning!

I detta ramverk ingår att:
Allmänna träningsregler:

 • Vara i tid med rätt utrustning.
 • Visa hänsyn mot andra ryttare i gruppen och mot tränaren.
 • Ärligt informera tränaren om hästens och ryttarens status/ förutsättningar.
 • Ansvara för att hästen tas om hand på rätt sätt efter träningen.
 • I manegen får ingen vistas och samtala med ryttaren eller tränaren,
 • undantag från denna regel är om lågmält samtal berikar träningstillfället.
 • Endast i undantagsfall får ett par personer vistas i manegen, för att vara tränaren behjälplig i hinderhandräckning.
 • Utan uppmaning tar ryttarna i första gruppen fram hindren och sista gruppen tar bort hindren.
 • Anpassa Dig till ridhusanläggningens regler och rutiner (t ex betalning av ridhus, hyra, mockning m.m.)

Egna träningsregler:

 • Ge Dig själv bästa möjliga träningsförutsättningar, psykiskt och fysiskt.
 • Konstruktivt hantera positiv och negativ kritik från Dig själv, tränaren, närstående och omgivningen.
 • Skaffa Dig egna verktyg/system för att hantera motgångar.
 • Utveckla uppföljningssystem för ovan.
 • Jobba själv för att må bra i Din träningsgrupp/teamet.
 • Skapa ekonomisk trygghet för att kunna träna.
 • Visa respekt och ansvar till andra i Din omgivning.

Ha roligt tillsammans!