Träningsfilosofi

För att lyckas med sin ridning och dessutom ha roligt på hästryggen!

Metoden för att nå resultat:

 1. Målinriktad träning i rätt utvecklingstakt anpassad för sina egna förutsättningar med glädje och disciplin i det dagliga arbetet.
 2. Mot det uppsatta målet innebär det att det hela tiden skall göras val av olika slag, att prioritera mot målet.
 3. Träningen består av: Ryttarens uppsatta mål till häst och i egen avsutten träning.
 4. Först ett grundsystem helt färdigt så att det sitter, sen kan man komplettera från andra håll till sitt egen enhet för utveckling.
 5. Skapa egna verktyg för att kunna kontrollera och styra riktningen mot målet.
 6. Framför allt, det skall vara rolig och det får kosta ifrån både själen plus i svett och tårar.

Mot ditt mål

 • Målet skall vara realistiskt och strukturerat
 • Målen byggs upp från tidigare erfarenheter
 • Bästa sättet att nå målet är att ha roligt

Ridtekniskt

 • Att hålla ridvägen i rytm och balans
 • Att inverka med tydliga, men små hjälper
 • Egen fysisk styrka, uthållighet och balans
 • Kunskap om hur, när och varför

Praktisera

 • För att känna sig trygg
 • Övning ger färdighet

Attityd

 • Disciplinera vardagsträningen
 • Visa ryttarens unikhet
 • Maximera positiva erfarenheter, minimera negativa

Utvärdera

 • Ärliga analyser och utvärderingar
 • Använda olik verktyg för att för att hålla styrningen

Hur skall jag förbättra mina tävlingsresultat?

Förutsättningarna

 • Det jag har tidigare lärt mig av mina positiva och negativa erfarenheter av livet och i ridningen.
 • Som jag är här och nu och funkar i stunden, psykiskt och fysiskt.
 • Mina teoretiska kunskaper om ridningen och dess orsak och verkan.
 • Den erfarenheten och upplevelse som min häst har fått av min nuvarande ridning, mot och över hinder samt landning och efter hindret.

Erfarenhet

 • hur har utvecklingen varit för ekipaget tidigare?
 • inlärningsförmåga fysiskt och mentalt?
 • attityd och mentala förutsättningar?

Nuläge

 • ridmässigt, mentalt, socialt och ekonomiskt?

Uppsättande av mål

 • förmågan att sätta och kunna hålla målen?

VERKTYG TILL MÅLET

 • Förstå ridtekniken och utföra, gällande: rytm o balans o uthållighet
 • Praktisera – kvalité på vardagsträning
 • Precisera delmål, prioritera
 • Träningsdagbok, notera resultat ryttare o häst, vad behöver korrigeras?
 • Statistik/procent, hur många rivningar i höger- vänstervarv?, var är min felprocent? ”röda” o ”svarta” träningsdagar.
 • Videofilmning, rätt rytm, tempo? Position? Vägval?
 • Kontrolldokument, rätt kurs mot målet? Löptiden på 5 km? osv.