Socialt

Den sociala pusselbiten behöver vara i balans så det inte blir för mycket negativ energi i ditt idrottsutövande. Detta är minst lika viktig som övriga delar, för att få till helheten.

Inre och yttre nätverk
Att få stöd och känna trygghet i sina relationer är en grund för välbefinnande och för att kunna prestera optimalt.

Ditt nära nätverk, ”teamet”, måste du kunna kommunicera med i både med- och motgång. Föräldrar, pojk/flickvän, tränare, hovslagare är alla några av ditt inre nätverk.

Ditt yttre nätverk är t ex kompisar, skola, arbete.

För att kunna fungera i det sociala och som individ, så måste du också äta rätt, sova tilläckligt/vila, förebygga och ta hand ev skada/sjukdom. Annars blir du sårbar och får svårt att prestera och kunna ta till dig återhämtning.

Återhämtning kan också vara utövning av andra aktiviteter och helt annat socialt umgänge. Detta kan berika din prestationsförmåga i ridningen mot ditt mål.

Ekonomi
Att ekonomin behöver vara i balans är en självklarhet, men tyvärr är det alltför ofta som detta ligger som en dold börda och ett hinder till prestation. Anspänning i detta orsakar en stor kapacitetsförlust i förhållande till resultat/ mål.

Den stora ekonomiska bördan är inte inköpet av häst, utan det är träning, tävling och underhåll av häst. Ett vanligt beteende är; att köpa extra utsmyckningar till hästen, som ett tecken på att det är andra saker som behöver fokuseras på innan. Det blir lätt ett ”trösthandlande” och man lurar sig lätt själv, istället för att ta tag i de övriga pusselbitarna.