Ridteknik

Hästen

I ridteknik ingår att förstå och acceptera hästens förutsättningar och villkor. Detta är den viktigaste förutsättningen så att hästen är med oss och gör som vi önskar och vill. I det ingår att bygga upp hästens styrka, koordination, liksidighet och hög reglerbarhet. Detta så att hästen också kan finna delaktighet och glädje i det dagliga arbetet.

Viktigt också med kunskapen att förebygga skador hos hästen.

Ryttaren
För ryttaren är det viktigt att uppnå den optimala fysiska positionen till häst i rörelse (ryttarens sits), så att dialogen häst- ryttare kan utvecklas fullt ut. Man måste medvetandegöra sin position och inverkan efter övningarnas uppbyggnad och svårighetsgrad.

Praktisera helheten i höger och vänstervarv, även när ryttaren är i fysisk och psykisk obalans. Försök att hitta din svaga punkt och arbeta fram en lösning.

Teoretiskt är det till stor hjälp att föra träningsdagbok, nulägesanalys och olika måldokument (se under verktyg). En motivation till att hålla i en struktur är, att sätta upp dagliga mål för att nå det långsiktiga målet.

Det är ett måste att veta orsak och verkan av de olika övningar som används.

Övningar som framdelsvändning, bakdelsvändning, öppna, sluta, ryggning, förvänd galopp är övningar som du måste ha kunskap om för att använda dessa som verktyg.

Relaterade Dokument

Tips
Kyra Kyrklunds dvd- band ”Hästens form och samling”

Kyra Kyrklunds bok ”Dressyr med Kyra”

Susanne von Dietzes bok ”Balans till häst”

Anthony Paalmans ”Träna hästen för hoppning”

Göran Casparssons ”Ridråd”

Ridsportsförbundets ”Ridinstruktion”