Mentalt

Vad är psykologi och vad är mental träning?

Psykologi är hur man är och hur man reagerar i olika situationer.

Prestationspsykologi är hur man reagerar och tänker i situationer när man ska prestera.

Mental träning är hur man tränar de mentala processerna för att kunna
prestera bra.

Det är ju en ganska komplex historia. Det är många saker som påverkar hur det i slutänden går. Det jag verkligen vill betona är dock att vi ska göra det så enkelt som möjligt.

Mål

”Visioner utan åtgärder är drömmar”
Det är viktigt att du tar reda på vilka mentala styrkor och brister du har, samt uppmärksammar tidigare erfarenheter (”ryggsäcken”). Därför är det så viktigt att du dokumenterar dessa så att du vet vad du kan utgå ifrån, alltså ”nuläget”.

När du satt upp ditt tydliga mål, så använder du dig också av förbestämda delmål, för att stärka din självkänsla och ditt självförtroende, dvs att du känner dig själv och tror på dig själv.

Du måste hitta strategier i att hantera yttre och inre motgångar. T ex kunna hantera funktionärer och din hästs sämre dag eller t ex att hantera egna förväntningar och släppa de negativa tankarna före du rider.

Kom ihåg att jobba med rätt inställning, eller är du som i Nalle Puh, en Ior: ”den här dagen har inte börjat speciellt bra och den kommer förmodligen bara att bli värre…suck…”. Är du en Nasse: ”Wow, vilken dag! Solen skiner och regnet står som spön i backen! Undrar vad som kommer att hända för något nytt och spännande idag? Jag måste ut och kolla”.

Frågor att ställa till mig själv
Det är viktigt att ta reda på vad som gör mig glad, vad som är viktigt och hur min motivation är. Hur är min självbild? Kan jag se ärligt på mitt beteende i olika situationer? Hur reagerar jag vid psykisk ansträngning? Gör jag detta för min egen skull? Är det viktigt med bekräftelse från andra och/eller kan jag bekräfta mig själv också? Hur hanterar jag stress? Hur mycket återhämtning behöver jag? Vilken attityd har jag mot mig själv och andra? Vilket mod har jag?
Har jag redskap att hantera ev rädsla?

Mot ditt mål
Målet skall vara realistiskt och strukturerat
Målen byggs upp från tidigare erfarenheter
Bästa sättet att nå målet är att ha roligt

Ridtekniskt
Att hålla ridvägen i rytm och balans
Att inverka med tydliga, men små hjälper
Egen fysisk styrka, uthållighet och balans
Kunskap om hur, när och varför

Praktisera
För att känna sig trygg
Övning ger färdighet

Attityd
Disciplinera vardagsträningen
Visa ryttarens unikhet
Maximera positiva erfarenheter, minimera negativa

Utvärdera
Ärliga analyser och utvärderingar
Använda olik verktyg för att för att hålla styrningen

Allt mot ditt måldokumentet!

Relaterade Dokument