Veckoträningar VT 2020

Veckoträningar för vårterminen kommer inom kort skickas ut.

Förtur kommer erbjudas till gamla elever som haft abonnemang för HT-19. Träningarna startar fr om v.3.

Därefter kommer det erbjudas plats för nytillkomna ryttare som önskar fast abonnemang från den 8 januari