Vecka 5: Avstämning

Efter uppvärmning: Rid längs spåret i galopp och gör halt var tionde galoppsprång. Varannan gång fattar du förvänd galopp och varannan rättvänd. Var lika noga med halt/galoppfattning i rättvänd som förvänd galopp.

Varva övningen med att rulla på i ett lugnt tempo på en stor volt. Har hästen fått en bärigare och rundare galopp? Fungerar halter och fattningar? Stäm av och se om övningarna gett resultat!

Bra jobbat!