Välkomna tillbaka!

Nu är det dags att kicka igång vårterminen 2016 – med ny energi och nya mål! 

Strukturera upp målen redan vid terminsstart för bästa möjliga framgång! Ju tydligare målbild, desto klarare blir vägen dit. 

Steg 1: Mål – vad vill du uppnå? Relevanta och realistiska mål/delmål.

Steg 2: Anledning – varför måste/vill du uppnå målet? Ju relevantare målet är, desto lättare är det att hålla fokus.

Steg 3: Tid – när ska målet vara uppnått?

Steg 4: Plan – hur ska du göra för att uppnå ditt mål?

Steg 5: Utvärdering – vad fungerade? Vad fungerade mindre bra? Vad kan du göra bättre nästa gång?

En del tycker att det är lättare att vara målfokuserade om man skriver ned mål och tydlig plan, medan andra tycker att det är lättare att ha det i huvudet. Hitta det som fungerar bäst för dig och KÄMPA i vår. 2016 är DITT år!