Terminsstart VT-19

Vecka 3 kör nu de sedvanliga veckoträningarna igång för VT-2019

Så otroligt kul att det är så många som vill träna och jobba efter mitt system. Det är därför tråkigt att inte alla kan beredas plats utan istället får boka upp sig på reservplatser till respektive träningsanläggning, för att sedan kunna ev. hoppa in som reserv vid behov.  Det brukar dock lätta upp efter någon månad och kunna ge plats lite längre fram under terminen.

Till Er som är nya eller intresserade på/av mina träningar.  Vad är mitt träningsupplägg?

Träningarna pågår regelbundet terminsvis inomhus med början från vecka 3 till och med sista maj och då har ryttarna ett fast abonnemang, som kan förnyas och har förtur termin för termin.

Därefter under sommarmånaderna sker ”Sommarträningarna” som bokas från gång till gång och sker på olika utebanor. Alltifrån stora till små banor, sluttande och plana banor, mestadels på grus och fibersand (enstaka fall även på gräs vid bra väderlek). Det brukar bli en ca; 12- 14 träningstillfällen under sommarmånaderna, men också behjälplig (och observera) vid några tävlingsplatser under sommarperioden.

Höstterminens veckoträningar börjar ifrån vecka 34 och pågår fram till mitten av december.

Vad innehåller mitt system?

Några av viktigaste hörnstenarna är att bygga kommunikationen mellan häst och ryttare, där sitsposition och inverkan är avgörande för att kommunicera med hästen. Detta är ett ständigt arbete och måste underhållas under hela ryttarens utveckling på alla nivåer.  Ridförståelse och tekniska färdigheter som inövas i alla moment och situationer, för att kunna praktisera i skarpt läge sedan på tävlingsbanorna. Mycket av vardagsträningen bygger på att stärka hästen (bygga muskler) och därmed förekomma skaderisker samt på sikt höja häst och ryttares självkänsla och på så sätt känna sig bekväma i tävlingssituationen.

Talesätt;  ”Att tävla på en svår hoppbana (tävling) är som en lätt Haking-övning”, när man tränat en tid med detta träningssystem. Man måste ha råd att misslyckas! Därför tränar vi på att bygga en stark trygg grund för hästen och medvetenhet och mentalt och fysiska färdigheter hos ryttaren så att de är förbereda i möjligaste mån för uppgiften. Detta kan inte ske på en gång, utan byggs upp under tid. Hållbara hästar och ett sunt tänk och medvetenhet, är styrka mot och inför framgång på sikt.

Tilläggs och kompletteringsträningar / fördjupningar!

För att fördjupa träningen kommer det att ges möjlighet till ett antal hoppkurser under vårterminen runt Stockholmstrakten.

För att uppdatera sig om hoppkurser. Gå in på www.haking.se och titta under kalender, där finns också info till vem och var man kan boka sig.

Inbokade hoppkurser under VT;

19-20 januari i Västerås (sluten för VRS)

26-27 januari i Vallentuna på Söderby gård (öppen för alla i mån av plats)

16-27 februari i Västerås (sluten för VRS)

23-24 mars i Vallentuna på Söderby gård (öppen för alla i mån av plats)

13-14 april på Botkyrka Ridsällskap (öppen för alla i mån av plats) Prel.

Inbokade tävlingsplatser under VT;

Högbo vecka 9 och 11, Sundbyholm vecka 17, ytterligare några tävlingar under maj och juni kommer att ske.

Disciplinen och struktur;

Detta är något av största vikt att kunna hålla på Haking- träningar, för en strukturerad och meningsfull träning och utveckling.  Det finns alltför många fallgropar ändå under resans gång för en tävlingsryttare och dess karriär att behöva jobba med.  Att någon stör ryttaren under pågående träning är helt oacceptabelt, vare sig det är föräldrar eller annan ryttare. Mer om träningsregler i grupp finns att läsa under hemsidan  här!  Det är också av vikt att ni avbokar träningen och meddelar detta, om ni inte kan komma. Så att någon annan kan beredas möjlighet om ni inte själv har en ersättare.

 

Varmt välkomna till en ny träningstermin!