Mål och motivation, ett frågeformulär

Nedan följer 20 påståenden där du ska bedöma på en skala 1-5 hur väl de stämmer in på dig som ryttare. 1 – stämmer inte alls, 2 – stämmer delvis, 3 – stämmer ganska bra, 4 – stämmer bra och 5 – stämmer mycket bra.

1. Jag formulerar både kort- och långsiktiga mål för mitt idrottande
2. I min klubb/mitt lag är resultatet det viktigaste
3. Min coach främsta mål är att vi ska bli bättre på det vi gör
4. Det som främst driver mig att idrotta är att det är så kul
5. Jag ser mitt idrottande främst som en väg till ära och berömmelse
6. Som idrottare ställer jag upp såväl resultat-, prestations- som processmål
7. Att besegra andra och vinna är det viktigaste i min klubb/mitt lag
8. I min klubb/mitt lag hjälps vi åt att träna varandra för att bli bättre
9. Jag vill se hur bra jag kan bli, det är vad som driver mig
10. Det som främst driver mig är att visa mig duktig inför andra
11. Jag har lätt för att formulera konkreta och tydliga mål
12. När vi förlorar skäller coachen ut oss för misslyckandet
13. Alla har svagheter och coachen uppmuntrar oss att arbeta för att bli bättre
14. Jag vill hela tiden lära mig nya saker, det är det som driver mig att idrotta
15. När coachen berömmer mig blir jag motiverad att träna ändå hårdare
16. Jag brukar sätta lagom utmanande mål, inte för lätte och inte för svåra
17. Coachen uppmärksammar framför allt dem som vunnit/gjort att vi vunnit
18. Det viktigaste i min klubb/mitt lag är att göra sitt bästa, att vinna eller att förlora är inte lika viktigt som att göra sitt bästa
19. Coachen låter oss pröva på nya saker som är kul
20.Jag vill vinna för att göra mina föräldrar glada

Summera poängen på fråga: 1, 6, 11, 16 = målsättningsförmåga
Summera poängen på fråga: 2, 7, 12, 17 = resultatinriktat motivationsklimat
Summer poängen på fråga: 3, 8, 13, 18 = processinriktat motivationsklimat
Summera poängen på fråga: 4, 9, 14, 19 = inre motivation
Summera poängen på fråga: 5, 10, 15, 20 = yttre motivation

  • Hög målsättningsförmåga, ett processinriktat motivationsklimat och en inre motivation anses positivt.
  • Ett resultatinriktat motivationsklimat och en ensidig yttre motivation (låg inre och hög yttre) är riskfaktorer för bristande motivation och prestationsångest.