Lydnadsövning

En känslig och lyhörd häst vill vi nog alla ha. Det kräver dock att vi som ryttare är tydliga, konsekventa och bestämda. När du till exempel använder skänkeln ska du få en reaktion, direkt. Kom därför ihåg att inte nöta med skänkeln eller använda den hela tiden, då förlorar du känsligheten i hästen. Det är bättre att ”kicka till” ordentligt en gång så att hästen reagerar, och sedan slappna av, än att småtrycka under en längre tid.

Övningen nedan tränar lydnad innan och efter hinder.

Bygg så här:

Bygg ett rättuppstående hinder mitt på långsidan, en bit innanför spåret. Placera en bom 15 meter innan räcket, och en bom 18 meter efter räcket. Om du har ponny får du reglera avståendet mellan bommar och räcke.

Gör så här:

Börja i galopp i vänstervarv (om du byggt som på ritningen) och galoppera i en jämn rytm över bommar och räcke. Mellan första bommen och räcke ska du få in fyra galoppsprång (detta borde inte vara ett problem) och mellan räcket och den andra bommen ska du få in fem galoppsprång. Avståndet blir kort och din häst måste lyssna på dig för att få plats!

När övningen känns bra i vänstervarv kan du byta varv och göra likadant högervarv. Nu kommer dem fem galoppsprången mellan första bommen och räcket kännas enkelt medan avståndet mellan räcke och sista bommen känns kort och det blir svårare att få in fyra galoppsprång!

När du klarar övningen i båda varven kan du vrida upp svårighetsgraden lite och lägga in ett galoppsprång extra (till att börja med mellan första bommen och räcket). När du allt eftersom höjer räcket blir det svårare att få in det extra galoppsprånget mellan bom och hinder eftersom avsprångspunkten kommer något närmare.

Lycka till!