Varför dominerar de manliga ryttarna världstoppen?

Att ridsporten domineras av tjejer har väl ingen missat. Tittar man i dagens lokala och regionala startlistor domineras de av kvinnliga deltagare. Det intressanta är dock att andelen manliga ryttare ökar ju högre nivån blir. Faktum är att på elitnivå är det männen som utger stora delar av startfältet. Kolla bara på den senaste världscupomgången, av 40 startande var det enbart 7 kvinnor!

Bland eliten är andelen manliga ryttare(av den totala mängden manliga) betydligt större än andelen kvinnor. Detta borde betyda att det finns en skillnad mellan kvinnliga respektive manliga ryttare? En teori är att kvinnor möjligen skapat ett eget ”handikapp” genom att tänka lite för mycket på hur det ser ut i stället för att bara ”köra” och fokusera på att rida? Kan det vara så att inställningen hos männen är en annan?

Detta är kanske något att tänka på nästa gång du funderar över hur det ser ut?!

Självklart finns det kvinnliga ryttare som inte hamnar i detta ”hur-ser-det-ut-handikapp” och vise versa med de manliga ryttarna. Detta är bara en teori generellt.