Glöm inte att anmäla dig till vårens termin!

Förtur gäller för alla som haft en fast plats, dvs betalat terminsavgift HT 2012(terminsabonnemang) har förtur till samma grupp som man tränat i under hösten.

Detta gäller om din terminsavgift för VT 2013 finns på Hakings BG 5688-5114 senast 8/1. Annars släpps din plats i gruppen efter 8/1.

Så fort betalningen är registrerad kommer du från den 8/1 kunna boka upp dina träningstillfällen i din grupp. Detta via hemsidan under fliken ”bokningssystem!.

Övringa anmälningar
Från den 9/1 är övriga elever välkomna att anmäla sig för ett terminsabonnemang. Då kommer abonnemang för vårterminen att finnas på hemsidan.