Galoppombyte

En enkel övning för att lära hästen galoppombyte är att träna bytet över en upphöjd bom. Placera den upphöjda bommen i ett hörn (använd två upphöjda bommar i varsitt hörn längs samma långsida för att kunna byta från/till båda galopperna) och rid i galopp längs långsidan. Vid mitten av kortsidan gör du en volt tillbaka och byter galopp över bommen. Tänk på att bli eftergiven i din blivande innerhand vid bytet!

Alternativ övning: Rid i galopp längs långsidan, och gör en volt tillbaka vid mitten av långsidan. Utför bytet över bommen vid hörnpasseringen.

En upphöjd bom främjar ett rent byte och bytet blir naturligare för hästen då det sker i ett hörn/vid varvbyte. Repetera övningen för att hästen ska lära sig snabbare!