En omtyckt ledare

Är det du eller din häst som bestämmer? En häst behöver en tydlig ledare, så se till att den ledaren blir just du.

Våga vinna över din häst. Är den rädd för sin omgivning? Ge dig inte! 

En positiv relation med din häst där du är ledare är en förutsättning för en säker och maximal utveckling. Ta över kommandot och vägled hästen, men kom ihåg att ”ta över kommandot” på ett schysst sätt och behandla hästen för det fantastiska djur det är.

Det viktigaste för att bli en bra ledare för din häst är att vara tydlig och konsekvent. Tillrättavisa på ett lugnt, positivt och bestämt sätt, så kommer hästen så småningom respektera dig och se dig som sin ledare (om den inte redan gör det…). Ge dig aldrig, oavsett hur trött du är. Ta ett djupt andetag och tänk ”gör om, gör rätt”. Annars lär sig hästen hur den ska göra för att vinna och det kommer ta längre tid innan du blir ledare eftersom olika budskap skapar förvirring…

Tips för en bättre relation med din häst där du är ledare:

  • Var konsekvent och tydlig. Ge hästen tydliga direktiv – ”gå framåt”, ”stå still” och ”öka”. ”Gå inte”, ”öka inte” och ”backa inte” skapar bara förvirring hos hästen då det är kommunikation den inte förstår. Var i stället konsekvent, tydlig och ge hästen beröm när den gör rätt! Varje gång hästen gör rätt ger du den beröm.
  • Ge hästen positiv tillrättavisning i stället för negativ. Tillrättavisa hästen på ett vänligt sätt (”gör om, gör rätt”) och ge den beröm vid önskad effekt. Negativ förstärkning (bestraffning i form av slag, sparkar etc.) kommer bara leda till att hästen blir stressad och motarbetande.
  • Befinn dig i nuet, precis som din häst. Tillrättavisa hästen inte retroaktivt eftersom den alltid relaterar till senaste handling.