Start

Den skickliga ryttaren kan hantera sin sits och inverkan i alla 8 positioner i språnget

För att en ryttare ska kunna hantera och korrigera sin sits och inverkan i språngets alla åtta positioner krävs att ryttaren har kroppsmedvetenhet. Den skickliga ryttaren kan särskilja språngets olika moment och agera och korrigera detaljer i vart och ett av dem. För att uppnå kroppsmedvetenhet behöver ryttaren vara mentalt och fysiskt medveten. Detta uppnås genom att träna balans, koordination och ridteknik samt genom att öka ryttarens
medvetenhet. Detta utgör fundamentet i min träningsfilosofi. Läs mer om min tränings-filosofi och mina metoder och träningsverktyg på sidan Träning!